Historikk

Langebrekke Grustak er et familiedrevet selskap i tredje generasjon. Det ble startet av Ansten Langebrekke sommeren 1967.

Anne Helene Langebrekke Nilsen og Odd Nilsen tok over i 1978 og drev grustaket fram til 2007.

Dagens driver er Johan Anton Langebrekke Nilsen, "født i setet på en hjullaster," han har arbeidet i grustaket i over 25 år. Det er to og en halv ansatte i grustaket i tillegg til Johan Anton.