NATURRESSURS

Monaryggen på grensen mellom Trøgstad og Eidsberg kommune er ca. 3 km lang  i øst-vestlig retning og 1 km bred nord-syd.

Monaryggen er en av landsdelens største sand- og grusforekomster, og er en viktig ressurs for en større region. Forekomsten er av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) vurdert som nasjonal viktig.

Østfold, Akershus og Oslo forsynes for en stor del med tilslagsmasser for betong fra Monaryggen. Grusmassene blir også brukt til asfaltdekker, vegbygging og andre formål.

MonicaSnopestad_PU_oppgave1_vinter_1.jpg

Fotograf: Monica H A Snopestad, http://monicahelen.com/